Kunderne fik branchens højeste afkast

8. June 2022

2020 blev et år, der bød på både op- og nedture på de finansielle markeder. Men også et år hvor vores samarbejdspartner AP Pension til glæde for vores kunder skabte pensionsbranchens højeste afkast. I 2020 accelererede tilgangen af kunder til AP Bæredygtig også. Det viser, at kunderne støtter op om og tror på, at investeringer i den bæredygtige udvikling både kan gøre noget godt for mennesker, klima og miljø. Men også for pensionsopsparingen i form af gode afkast.

På trods af store udsving på de finansielle markeder som følge af covid-19 opnåede AP Pension et samlet investeringsafkast på 9,6 mia. kr. før pensionsafkastskat i 2020, og med afkast på mellem 7,7 og 12 procent kunne særligt kunder i livscyklusprodukt AP Active være tilfredse. De fik nemlig branchens højeste afkast, hvis man kigger på sammenlignelige produkter. Kunder i AP Pensions gennemsnitsrenteprodukt med garanti fik depotrenter på mellem 2,0 og 3,8 procent før pensionsafkast.

Årsrapporterne for Foreningen AP Pension f.m.b.a. og AP Pension livsforsikringsaktieselskab bliver offentliggjort på appension.dkefter generalforsamlingen i april.

“Jeg er stolt over, at vi kunne give AP Pensions kunder branchens højeste afkast i 2020 på trods af svære betingelser. Når det er sagt, ved vi godt, at afkastet svinger fra år til år, og at det sjældent er afkastet i et enkelt år, der afgør, hvor stor pensionsopsparingen ender med at blive. Derfor glæder det mig endnu mere, at vi også på fem års sigt har leveret branchens bedste afkast til vores kunder. Det er gennem den langsigtede værdiskabelse, at vi for alvor gør en forskel for vores kunder”, siger administrerende direktør i AP Pension, Bo Normann Rasmussen

15.000 kunder investerer bæredygtigt

For at understøtte en bæredygtig udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder, lancerede AP Pension i sommeren 2019 den bæredygtige investeringslinje AP Bæredygtig. I sommeren 2020 gik AP Pension så skridtet videre og gjorde det til sin standardanbefaling til kunderne at indbetale 1/3 af pensionsbidraget til AP Bæredygtig.

– “Antallet af kunder der indbetaler til AP Bæredygtig, er virkelig accelereret i 2020. Ved udgangen af året havde cirka 15.000 kunder valgt, at en del af eller hele deres månedlige pensionsbidrag skulle placeres i vores bæredygtige livscyklusprodukt, og samlet set havde kunderne investeret næsten 1,7 mia. kr. i AP Bæredygtig. At vi samtidig har kunne levere solide afkast i produktet, er kun med til at styrke mine forventninger til udviklingen i fremtiden”, siger Bo Normann Rasmussen.

Vækst i løbende indbetalinger og forbedret resultat 

Kundernes løbende indbetalinger til AP Pension voksede med 3,6 procent til 8,1 mia. kr. mens engangspræmier, som dækker over indskud og overførsler faldt fra 7.6 mia. kr. i 2019 til 6,3 mia. kr. i 2020. Den samlede balance voksede med næsten 10 mia. kr. til 171,3 mia. kr.

– “AP Pension har et stærkt samlet værditilbud til kunderne, og især vores afkast de seneste fem år og vores ambitiøse arbejde med bæredygtige investeringer giver os en god position i markedet. Når det er sagt, så er konkurrencen på firmapensionsmarkedet benhård, og vi oplever til stadighed, at prisen på forsikringspakken er udslagsgivende i kampen om kunderne. Vores fokus på lønsom vækst har været medvirkende til, at vi i 2020 fik lidt færre nye kunder end i årene før,” forklarer Bo Normann Rasmussen.

AP Pension forbedrede årets resultat og vendte sidste års underskud på 72 mio. kr. til et overskud på 88 mio. kr. efter skat i 2020. I det resultat indgår resultatet af selskabets syge- og ulykkesforsikringer, som også er forbedret markant og udviser et underskud på 131 mio. kr. mod et underskud på 892 mio. kr. i 2019. Ifølge Bo Normann Rasmussen skyldes en stor del af forbedringen i SUL-resultatet dog enkeltstående reguleringer i hensættelserne.

– “Vi har oplevet en væsentlig forbedring i resultatet af vores SUL-forsikringer i 2020, men en stor del af det stammer fra ændringer i den måde, vi gør vores hensættelser op på, som vi ikke forventer næste år. Derfor skal vi fortsat fokusere på lønsom vækst og forebyggelses- og sundhedsløsninger til kunderne de kommende år”, siger den administrerende direktør og uddyber:

– “Vi skal især have fokus på stressrelaterede lidelser som angst og depression, der udgør en stigende andel af udbetalingerne. Her er erfaringerne fra det første års tid med vores AP Care-koncept heldigvis, at det er muligt at undgå eller begrænse langstidsfølgerne af stress, mistrivsel og andre psykiske udfordringer, hvis vi får etableret kontakten i tide, så vi kan sætte ind med den rigtige hjælp og støtte.”

LinkedIn
Facebook

Skal vi give dig et uforpligtende tilbud?

Udfyld formularen, hvis du er interesseret i at høre mere om dine muligheder.

Overvejer du at blive kunde?

Kontakt vores rådgivere for en uforpligtende snak om pension.

Ring 89 93 41 00
Skriv til pensionsagenturet@northrisk.dk

Lars Bartholomæussen

Læs nogle af vores andre nyheder.