Produktinformation (IPID)

Har du spørgsmål?

Ring til os på 25 62 18 84 eller klik herunder.

Læs mere om vores produkter ved at klikke på en PDF fra listen herunder

Arbejdsskadeforsikring her

Autoforsikring hende

Bestyrelsesansvar her

Bestyrelses- og direktionsansvar – Haller her

Bygning- og løsøreforsikring her

Bygning – Haller her

Cyberforsikring hende

Erhvervsforsikring – Haller her

Erhvervs- og produktansvarsforsikring her

Erhvervs- og produktansvar – Haller her

Kollektiv ulykke her

Kriminalitetsforsikring her

Løntabsforsikring her

Materielforsikring – Haller her

Netbanksforsikring her

Psykologisk krisehjælp her

Rejseforsikring her

Retshjælpsforsikring her

Sygedriftstabsforsikring her

Sundhedsforsikring – Gjensidige her

Sundhedsforsikring – Dansk Sundhedssikring her

Tandforsikring her

Transportforsikring her