Klageansvarlig

Vi forsøger at hjælpe alle vores kunder. Kontakt den klageansvarlige og han vil hjælpe dig på bedste vis.

Kontakt os

Skriv til os på [email protected].

Ønsker du at klage?

NORTH Forsikringsagentur baserer vores samarbejde på gensidig tillid og tilfredshed med den ydelse vi leverer dig. Lever vi derfor ikke op til dine forventninger og du ønsker at drøfte det med os, er du velkommen til at klage.

Klagen sender du elektronisk til [email protected] eller til understående klageansvarlig.

Disse behandler klager vedrørende privatforsikringer og fra forbrugere, der er sikret under en af tredjemand tegnet forsikring, de behandler ikke sager af erhvervsmæssig karakter.

Dog har Ankenævnet for Forsikring mulighed herfor, hvis det skønnes, at sagen ikke adskiller sig væsentligt fra private forsikringsforhold.

NORTH Forsikringsagentur Direktør

Direktør: Lasse Martens Jensen
E-mail: [email protected]
Tlf.: 22 99 62 22

Forsikringsoplysningen

Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Tlf.: 41 91 91 91

Ankenævnet for forsikring

Østergade 18, 2.
1100 København K.
Tlf. 33 15 89 00