Gode råd

Få gode råd og sparring til dine erhvervsforsikringer.

Har du spørgsmål?

Ring til os på 3168 4500 eller klik herunder for at booke et møde med en af ​​rådgiverne i NORTH Forsikringsagentur.

Værd at vide

5 gode råd, hvis skaden rammer:
1. Sørg for omgående at begrænse skaden.
2. Tag billeder af skaden / det skadede – dokumentation er vigtig.
3. Kontakt skadeservice ved eksempelvis større og uoverskuelig vand- og brandskader.
Vi samarbejder med Pro Industri & Skadeservice, som kan kontaktes på deres landsdækkende døgnvagt tlf. 70 23 23 06 .
4. Indhent tilbud eller dan overblik over skadens omfang (hvis muligt inden der anmeldes til forsikringen).
5. Anmeld skade til forsikringen, ved indbrud/tyveri/hærværk anmeldte skaden også til politiet.

Auto
Autoskade i Danmark – skadehåndtering

Dette ark kan lægges i bilen, så når skaden opstår, ved du og din medarbejder, hvordan jeg skal forholde mig i tilfælde af skade. Se det her. 

Rødt SOS kort
Download det her: Rødt Kort
Hvorefter det kan udfyldes og printes.

Rødt Kort-app’en
Med Rødt Kort app’en på din smartphone kan du få hurtig vejhjælp i Europa.

Udfyld udfyldelsen på skadestedet og send den digitalt, direkte til deres døgnåbne alarmcentral.
Sammen med anmeldelser af mobiltelefonens GPS-oplysninger, så de nøjagtige kan se, hvor dit køretøj befinder sig og koordinere Rødt Kort-assistance fra nærmeste lokalitet.

Når din anmeldelse er afsendt, vil du i løbet af få øjeblikke få besked tilbage fra deres alarmcentral om, hvornår hjælpen forventes at være fremme.

Download Rødt Kort app’en her:
Rødt Kort app’en til iOS
Rødt Kort app’en til android

Det grønne kort (motoransvar)
Det er ikke længere nødvendigt at medbringe ‘Det grønne kort’, når du kører inden for EU’s grænser samt i Norge, Island, Schweiz, Andorra og Serbien.

Når der sidder en gyldig, dansk nummerplade på din bil, kan du frit køre rundt i hele EU, nummerpladen i sig selv er bevis for, at din bil er ansvarsforsikret.
I enkelte lande er der dog fortsat krav om medbringelse af Det grønne kort – se dem her

Autoskader forebyggelse
Er bilen vinter klar?
Husk at få skiftet til vinterdæk i god tid, påfyldning af frostsikret sprinklervæske, tjek motorens væskestand samt batteri mv.

Brandsikring
Termografi/El eftersyn på virksomheden. Dette bør da tjekkes med jævne mellemrum 8 ud af 10 brande skyldes overgang i El-installationer.

Driftstab
Driftstabsum og behov bør udregnes sammen med revisor med jævne mellemrum – vær her opmærksom på, at underforsikring kan gøres gældende.

Forsikringssummer
Det er vigtigt med jævne mellemrum at lave et tjek på løsøresummen.
Forsikringssummen på løsøreforsikringen skal svare til den fastsatte sum af virksomhedens løsøre.
Husk at en for lav sum er lig med underforsikring, hvilket kan betyde en nedsat erstatning.

Indbrud
Har du været udsat for indbrud – så husk at anmelde det til politiet og lav en opgørelse over det stjålne.

Medarbejdere
Sørg for grundig instruktion af dine ansatte og har du ikke allerede en medarbejderhåndbog, så udarbejd en!
– Det nedsætter antallet af ansvars- og arbejdsskader.

Netbanksdækning
Tjek hvad maks. indestående inkl. trækningsret er = det der kan hackes.
Husk at dækningen er betinget af et opdateret antivirusprogram og tilkoblet firewall.

Rejseforsikring
Ved bestilling af rejsetjek at rejse- og afbestillingsforsikring er i orden samt gennemgående reglerne vedr. det blå EU sygesikringskort.
Har du styr på, hvor du skal henvende dig, hvis skaden sker?
Husk at den private rejseforsikring ikke dækker erhvervsrejser.

Rejseforsikring ved eksisterende og kroniske sygdomme
HUSK at kontakte Europæiske ERV på tlf. 33 25 25 25 og få en medicinsk forhåndsgodkendelse i god tid. Så du/I er sikker på, at være dækket for sygdom på rejsen – se mere her .

Tyverialarm
Har du nødvendig sikring i forhold til dine værdier?
Kender du sikringsskemaet?
– Hvis ikke, så ring og spørg eller se sikringsguide fra Forsikring og Pension her .

Varmt arbejde
Det er vigtigt, at der er en hurtig procedure i forbindelse med udførsel af varmt arbejde.
Forud for udførsel af varmt arbejde anvendes og underskrives en aftaleblanket. Foreligger der ikke en udfyldt og underskrevet aftaleblanket vil det i tilfælde af skade betyde en forhøjet selvrisiko Download aftaleblanket her.