Gode råd

Få gode råd og sparring til dine erhvervsforsikringer.

Har du spørgsmål?

Ring til os på 25 62 18 84 eller klik herunder for at booke et møde med en af rådgiverne i NORTH Forsikringsagentur.

Værd at vide

5 gode råd, hvis skaden rammer:
1. Sørg for omgående at begrænse skaden.
2. Tag billeder af skaden / det skadede – dokumentation er vigtig.
3. Kontakt skadeservice ved eksempelvis større og uoverskuelig vand- og brandskader.
Vi samarbejder med Pro Industri & Skadeservice, som kan kontaktes på deres landsdækkende døgnvagt tlf. 70 23 23 06.
4. Indhent tilbud eller dan overblik over skadens omfang (hvis muligt inden der anmeldes til forsikringen).
5. Anmeld skade til forsikringen, ved indbrud/tyveri/hærværk anmeldes skaden også til politiet.

Autoskade i Danmark – skadehåndtering
Dette ark kan lægges i bilen, så når skaden opstår, ved du og din medarbejder, hvordan I skal forholde jer i tilfælde af skade. Se det her. 

Rødt SOS kort
Download det her: Rødt Kort
Hvorefter det kan udfyldes og printes.

Rødt Kort-app’en
Med Rødt Kort app’en på din smartphone kan du få hurtig vejhjælp i Europa. Du kan udfylde en anmeldelse på skadestedet og sende den digitalt, direkte til deres døgnåbne alarmcentral. Download Rødt Kort app’en her:
Rødt Kort app’en til iOS
Rødt Kort app’en til android

Det grønne kort (motoransvar)
Det er ikke længere nødvendigt at medbringe ’Det grønne kort’, når du kører inden for EU’s grænser samt i Norge, Island, Schweiz, Andorra og Serbien.

Når der sidder en gyldig, dansk nummerplade på din bil, kan du frit køre rundt i hele EU, nummerpladen i sig selv er bevis for, at din bil er ansvarsforsikret.
Lande hvor du skal medbringe det grønne kort – se her

Autoskader forebyggelse
Er dine biler sikret for vinteren?
Husk at få skiftet til vinterdæk, frostsikret væsker osv.

Brandsikring
Termografi/El eftersyn på virksomheden. Dette bør tjekkes med jævne mellemrum da 8 ud af 10 brande skyldes overgang i El-installationer og ingen virksomhed har brug for en brand.

Driftstab
Driftstabets behov bør udregnes sammen med revisor med jævne mellemrum – vær her opmærksom på at underforsikring kan gøres gældende.

Forsikringssummer
Det er vigtigt med jævne mellemrum at lave et tjek på løsøre og driftstab.
Forsikringssummen på løsøreforsikringen skal svarer til den fastsatte sum af virksomhedens løsøre.
Husk at for lave summer er lig med underforsikring og derfor nedsat erstatning.

Indbrud
Har du været udsat for indbrud – så husk at anmelde det til politiet og lav en opgørelse over det stjålne.

Medarbejdere
Sørg for grundig instruktion af dine ansatte, har du ikke en medarbejderhåndbog, så udarbejd en!
– Det nedsætter antallet af ansvars- og arbejdsskader.

Netbanksdækning
Tjek hvad maks. indestående inkl. trækningsret er = det der kan hackes.
Husk at dækningen er betinget af et opdateret antivirus program og tilkoblet firewall.

Rejseforsikring
Tjek at rejseforsikring og afbestillingsdækning er i orden samt regler om det blå EU sygesikringskort.
Har du styr på, hvor du skal henvende dig, hvis skaden sker?
Husk at den private rejseforsikring ikke dækker erhvervsrejser.

Rejseforsikring ved eksisterende og kroniske sygdomme
HUSK at kontakte Europæiske ERV på tlf. 33 25 25 25 og få en medicinsk forhåndsgodkendelse i god tid. Så du/I er sikker på, at være dækket for sygdom på rejsen – se mere her.

Tyverialarm
Har du nødvendig sikring i forhold til dine værdier?
Kender du sikringsskemaet?
– Hvis ikke, så ring og spørg eller se sikringsguide fra Forsikring og Pension her.

Varmt arbejde
Det er vigtigt, at der er en fast procedure i forbindelse med udførsel af varmt arbejde.
Forud for gennemførsel af varmt arbejde anvendes og underskrives en aftaleblanket. Foreligger der ikke en udfyldt og underskrevet aftaleblanket vil det betyde en forhøjet selvrisiko i tilfælde af skade.
Download aftaleblanket her.