Sygedriftstabsforsikring

Landets bedste totalløsning på sygedriftstabs-forsikring. 

Landets bedste totalløsning til netop din branche​

Ring til os på 25 62 18 84 eller klik herunder for at booke et møde med en af rådgiverne i NORTH Forsikringsagentur.

Sygedriftstabs-forsikring - et vigtigt sikkerhedsnet under virksomheden

Som selvejende virksomhed/institution er det et grundvilkår, at virksomheden kan komme under pres, hvis en nøglemedarbejder bliver syg eller kommer til skade.

En sygedriftstabs-forsikring til virksomheder dækker lønudgifter ved sygdom samt ulykke og kan dermed være med til at sikre, at virksomheden ikke kommer til at lide økonomisk ved en medarbejders fravær.

Sygedriftstabs-forsikringen kan hjælpe virksomheden videre
Målet med forsikringen er, at du/I så vidt muligt skal kunne fortsætte virksomhedens aktiviteter og dermed begrænse konsekvenserne af din eller en medarbejders sygemelding.
Udbetalingen fra forsikringen betyder bl.a. at:
• Du/I kan opretholde aktiviteterne i virksomheden f.eks. ved at ansætte en vikar
• Du/I kan blive ved med at servicere jeres kunder/brugere
• Du/I undgår at miste omsætning

Sådan dækker forsikringen:
• Forsikringen dækker lønudgifter på den valgte sum, hvis den/de forsikrede medarbejdere bliver syge eller kommer til skade.
• Forsikringen dækker sygdom, som er opstået i den periode, virksomheden har været forsikret.
• Forsikringen dækker efter 3 ugers uarbejdsdygtighed i helt op til 12 måneder.
• Forsikringen dækker både ved hel og delvis uarbejdsdygtighed.

Jeres fordele:
• Den erstatning I får udbetalt pr. forsikrede medarbejder, udgør op til 80 % af den gennemsnitlige månedlige omsætning pr. fuldtidsmedarbejder.
• Prisen for forsikringen er fradragsberettiget i driftsregnskabet, hvilket vil sige, at der udbetales direkte til virksomheden og erstatningen indgår i driften før skat.
• I får adgang til en anonym rådgivningslinje, hvor det er muligt at konsultere fysioterapeut, psykolog, sygeplejerske og socialrådgiver.

Det er nemt at blive forsikret
– vi kræver nemlig ingen helbredsoplysninger for at oprette forsikringen.

Kontakt NORTH Forsikringsagentur
– og få et uforpligtende tilbud.