Cyberforsikring

Få en totalløsning på Cyberforsikring.

Landets bedste totalløsning til netop din branche​

Ring til os på 25 62 18 84 eller klik herunder for at booke et møde med en af rådgiverne i NORTH Forsikringsagentur.

Cyberkriminalitet – Den ”skjulte” risiko

Risikoen for en skade på virksomheden, er nu for alvor blevet digital.

Hvad går cyberkriminalitet ud på?
I dag har cyberkriminaliteten udviklet sig fra at være noget, der kun ramte offentlige virksomheder eller store selskaber med personfølsomme oplysninger. Til i dag også at ramme mindre virksomheder. Vi har set eksempler på helt almindelige håndværkere med 3 ansatte, som er blevet ramt.

Når de professionelle kriminelle i dag går efter de mindre danske virksomheder, er det ikke personfølsomme oplysninger, de går efter. Men derimod tager virksomhedens data, som lønsystemer, salgssystemer, ordresystemer og driftsprogrammer til ”guidesel”. Derefter kræver de så en løsesum på typisk mellem 5.000-250.000 kr. for at frigive systemerne igen, således at virksomhedens drift kan fortsætte og kunder samt leverandører kan betjenes.

Hvor stor er truslen i Danmark?
Se denne artikel fra Efterretningstjenesten, som omhandler danske virksomheders trusselsniveau for cyberkriminalitet. De vurdere, risikoen som værende ”meget høj”. Hvilket er højeste niveau.

ForsvaretsEfterretningstjeneste_cfcsLæs trusselsvurderingen 2022

Den teknologiske udvikling gør, at truslen er i konstant forandring og stiller større og større krav til sikkerhedsforanstaltningerne på virksomhedens IT-systemer.

Cyberkriminalitet er et stigende problem og selv om virksomheden gør sit bedste for at sikre data med antivirusprogrammer, er det næsten umuligt at følge med.

De fleste danske virksomheder er ikke bevidste om, hvor mange af dem, der har været ramt af cyberkriminalitet i løbet af de seneste år.

Hvad er konsekvenserne af en cyberskade?
Konsekvenserne af et Cyberangreb er ofte uventede og forbundet med store tidsmæssige og økonomiske omkostninger.

De fleste virksomheder er i dag i større eller mindre grad afhængige af internettet og digitalt udstyr til at styre deres daglige drift. Har man ikke denne adgang, så vil ens drift ofte stå stille. Lider man ikke et tab på sin direkte drift, så er der altid, i forbindelse med en cyberskade, omkostninger til genetablering af systemer, hjælp og rådgivning samt evt. udbetaling af løsesum, hvis man ikke kan få åbnet sine systemer med professionel hjælp. Herudover skal lægges de tidsmæssige omkostninger, irritation hos medarbejdere og ledelse, samt badwill fra kunder og leverandører.

Kan man gøre noget som virksomhed?
Kort og godt kan man håndtere risikoen på 2 måder.

  1. Man kan minimere risikoen, ved at have så opdateret og sikkert et IT-system som muligt.
  2. Man kan overføre risikoen til et forsikringsselskab akkurat, som man gør med de andre driftsrisikoer man har.


Vi anbefaler derfor, at man som virksomhed får gennemgået sin risikoprofil og får afdækket, om det er relevant at tegne en cyberforsikring.
Til at dække de økonomiske tab og omkostninger ved cyberkriminalitet på virksomhedens data, programmør og IT-systemer.

Cyberforsikringen hjælper din virksomhed til hurtigst muligt at komme tilbage til den daglige drift, hvis virksomheden rammes af cyberkriminalitet som hacking , malware, ransom samt virus mm.

NORTH Forsikringsagentur tilbyder følgende dækning:

Cyberforsikring

  • Undersøgelsesomkostninger til at undersøge hacking, systemnedbrud eller virusangreb.
  • Overvågningsomkostninger af personfølsomme data efter et databrud.
  • Omkostninger til at genetablere data.
  • Beredskab til at håndtere et cyberangreb.
  • Sagsomkostninger og forligsomkostninger, hvis der bliver rejst sag mod virksomheden med påstand om brud på persondataloven el. lign.


Driftstab

Som tillæg til basispakken kan virksomheden sikre sig mod driftstab som følge af systemnedbrud i forbindelse med et cyberangreb.

Kontakt NORTH Forsikringsagentur
– for en uforpligtende snak om dit behov og et forslag til at løse det.

Download vores udgivelse om cyberforsikring ved cyberangreb og cyberkriminalitet​

En cyberforsikring beskytter virksomheder mod finansielle omkostninger, der opstår som følge af cyberangreb og andre former for cyberkriminalitet, og hjælper med at reetablere driften så hurtigt som muligt.