Vi hjælper dig med skader

Vi hjælper med kontakten til selskabet, når du har en skade. Du er altid velkommen til at ringe til din faste kontaktperson.

Kontakt os

Ring til os på tlf. 7022 1231, hvis du har spørgsmål i forbindelse med en skade der skal anmeldes eller allerede er anmeldt.

Anmeld skade

En skade skal anmeldes så hurtigt som muligt.

Kontakt NORTH Forsikringsagentur [email protected] hvis du har spørgsmål.

Husk at medsende dokumenter som er relevante for skaden som f.eks.:
billeder der dokumentere skaden, tilbud på udbedring eller fakturakopi (hvis skaden er udbedret).

Skader du ikke selv har været skyld i, skal også anmeldes. Har du oplysning om, hvem der har forvoldt skaden, er det vigtigt, at det fremgår af en anmeldelse. 


Arbejdsskade

En arbejdsskade skal anmeldes gennem Virk til Arbejdsmarkeds Erhvervssikring via EASY – Klik her
– har din virksomhed endnu ikke adgang til EASY, så læs mere om anmeldelse via EASY her

Brilleskader anmeldes til NORTH Forsikringsagentur. Kontakt os for fremsendelse af skadeanmeldelsesformular og optikererklæring.

Retshjælpsdækning
Anmodning om retshjælpsdækning sendes med relevante bilag til NORTH Forsikringsagentur.

Spørgsmål i forbindelse med anmeldelse af skade
Kontakt vores skadeafdeling på tlf. 7022 1231.

Stormflodsskade

En stormflod er oversvømmelse efter ekstrem høj vandstand.

Er du ramt af en stormflodsskade, dækker din bygningsforsikring via NORTH Forsikringsagentur ikke skaden, men du har mulighed for at søge erstatning hos Naturskaderådet.

En stormflodsskade bliver opgjort efter naturskaderådets regler og har ikke noget med din forsikring hos os at gøre. Der dækkes som udgangspunkt direkte skader på bygning og løsøre – det er dog en betingelse for skadedækning at bygning og indbo er brandforsikret.

Skaden skal anmeldes senest 2 måneder efter skaden er sket.

Akut brug for hjælp

Har du akut brug for hjælp til bekæmpelse af skade, skadebegrænsning, rengøring på bygninger, indbo, materiel mv. samarbejder vi med Pro Industri & Skadeservice der er landsdækkende og kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 70 23 23 06.

pro industri og skadeservice logo

Vær opmærksom på at udgift til skadeservice kun dækkes ved en dækningsberettiget skade.