Vi hjælper dig med skader

Vi hjælper med kontakten til selskabet, når du har en skade. Du er altid velkommen til at ringe til din faste kontaktperson.

Kontakt os

Ring til os på 25 62 18 84 eller klik herunder for at booke et møde med en af rådgiverne i NORTH Forsikringsagentur.

Anmeld skade

En skade skal anmeldes så hurtigt som muligt.

Hent en skadeanmeldelsesformular her:


Efter udfyldelse sendes den på mail til din kontaktperson ved NORTH Forsikringsagentur eller til skade_NFA@northrisk.dk

Husk at medsende dokumenter som er relevante for skaden som f.eks.:
billeder der dokumentere skaden, tilbud på udbedring eller fakturakopi (hvis skaden er udbedret).

Skader du ikke selv har været skyld i, skal også anmeldes. Har du oplysning om, hvem der har forvoldt skaden, er det vigtigt, at det fremgår i anmeldelsen. 

Arbejdsskade
En arbejdsskade skal anmeldes gennem Virk til Arbejdsmarkeds Erhvervssikring via EASY – Klik her
– har din virksomhed endnu ikke adgang til EASY, så læs mere om anmeldelse via EASY her

Brilleskader anmeldes til NORTH Forsikringsagentur. Kontakt os for fremsendelse af skadeanmeldelsesformular og optikererklæring.

Retshjælpsdækning
Anmodning om retshjælpsdækning sendes med relevante bilag til NORTH Forsikringsagentur.

Spørgsmål i forbindelse med anmeldelse af skade
Kontakt vores servicecenter på tlf. 25 62 18 84 eller din kontaktperson ved NORTH Forsikringsagentur.

Akut brug for hjælp

Har du akut brug for hjælp til bekæmpelse af skade, skadebegrænsning, rengøring på bygninger, indbo, materiel mv. samarbejder vi med Pro Industri & Skadeservice der er landsdækkende og kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 70 23 23 06.

pro industri og skadeservice logo

Vær opmærksom på at udgift til skadeservice kun dækkes ved en dækningsberettiget skade.