Smedeværksteder

Få en totalløsning på forsikringer til Smedeværksteder. Alt på en police – nemt og enkelt.

Landets bedste totalløsning til netop din branche

Ring til os på 25 62 18 84 eller klik herunder for at booke et møde med en af rådgiverne i NORTH Forsikringsagentur.

Brancheaftale til Smedeværksteder

Aftalen indeholder alle virksomhedens forsikringsbehov, som kan være:

 • Bygningsforsikring – produktion, lager og anden udlejning
 • Bygning med all-risk betingelser og alle relevante dækninger
 • Løsøreforsikring med all-risk betingelser
 • Indeks/investeringsklausul 33,3 % på maskiner og inventar
 • EDB-kasko automatisk udvidet med meromkostning og databærer dækning
 • Maskinkasko på produktions- og arbejdsmaskiner – både med ude- og indefra kommende maskinskade
 • Maskindriftstab – 1. risiko sum- (driftstab ved sammenbrud på maskiner)
 • Transportforsikring – både egne biler og ekstern fragt

 

Aftalen er en rammeaftale for smedeværksteder og metalproducenter, hvor præmien er markedets laveste og dækningen markedets bedste. Det skyldes aftalens størrelse og vores mangeårige samarbejde med de forsikringsleverandører, der er valgt som risikobærer på aftalen.

Fokusområdet på en metalproducent er driftstab og ansvarsforsikring, idet det er disse 2 forsikringer, der kan lukke virksomheden ved den store skade. Fokusområdet bør derfor være på korrekt dækning af driftstab, hvor vi fokuserer meget på både dækningssummen og dækningsperioden.

Erhvervs/produktansvar bør afsikre alle risici, som virksomheden har:

 • Hvad produceres
 • Forhandles
 • Bearbejdes
 • Monteres
 • Dækningsområde – er der eksport til f.eks. USA/Canada eller kendt reeksport på varer leveret til aftagere udenfor USA/Canada

Vi har Danmarks bedste dækning på ansvarsforsikringen, således at virksomheden undgår problemer, når skaden er opstået.

Vores ansvarsforsikring indeholder som standard:
✔ Erhvervs/produktansvar – sum kr. 15.000.000 pr. forsikringsår – kan udvides efter behov
✔ Ingrediens/komponent skade og tabs forsikring
✔ Behandling/bearbejdning UNDER og EFTER hvervets udførelse – vigtig specielt ved montagearbejde
✔ Varetægtsdækning
✔ Løfteansvar for arbejdsmaskiner i brug
✔ Hæftelsesansvar for underentreprenører
✔ Varmt arbejde
✔ Retshjælp
✔ Alle arbejdsmaskiner på egen virksomhed er automatisk medforsikret for ansvar (trucks, elstablere m.v.)
✔ Mulighed for godkendelse af salgs-/leveringsbetingelser hos vores leverandør = dækning, hvis salgs-/leveringsbetingelser bliver underkendt ved retssag.

Ansvarsforsikringen er et meget vigtigt fokusområde og nedenfor er anført nogle af de skadetyper, som kan få markant negativ indflydelse på virksomhedens økonomi, såfremt skaden sker:

Virksomheden IKKE forsikret for området USA/Canada – selvom man har kendskab til, at de virksomheder, der produceres til, videreeksporterer til USA/Canada – man ifalder hermed sidestillet ansvar med den virksomhed, der videreeksporterer og har ingen dækning, hvis USA/Canada ikke er medforsikret.

Behandling/bearbejdning UNDER/EFTER hvervets udførelse:

 • Montagearbejde af f.eks. stålspær, hvor man under opsætningen med kran eller lign. ødelægger/vælter muren, som spærene skal stå på. Dækkes som behandling/bearbejdningsskade
 • Smedeværksted/VVS – montering af vand under vask – samlingen monteret forkert og sprænger læk med efterfølgende vandskade på gulv/interiør
 • Afmontering af dyr stenplade på bord for udskiftning af vask/vand – pladen knækker under afmonteringen – dækkes som behandling/bearbejdningsskade
 • Montør taber skruenøgle ned på et nyt trægulv, der beskadiges – dækkes som behandling/bearbejdningsskade


Ingrediens/komponent tabs dækning:

Virksomheden leverer og fejlmonterer hos kunde – fejlmonteringen er eget arbejde og dækkes ikke af ansvarsforsikringen, men andre håndværkeres afmontering/genmontering, for at virksomheden kan rette fejlen dækkes som ingrediens/komponent tab.

Varetægtsdækning:
Dækning for lånt/lejet udstyr og for udstyr/varer, der opbevares for en kunde – f.eks. dækning for skader på opbevarede dyre standseværktøjer tilhørende kunden, man producerer til.

Hæftelsesansvar for underleverandører:
Dækker hoved/totalentreprenøren, hvis underleverandør f.eks. går konkurs under byggeprojektet og har lavet fejl/skade på byggeriet – hoved/totalentreprenørens ansvar overtager så dækningen.

Løfteansvar for arbejdsmaskiner i brug:
Ansvarsforsikringen dækker skader, der forøves med lift i stationær arbejdsstilling og brug.
Eks: Byggelift sat i arbejdsfunktion og under arbejdet vælter man en nybygget mur – dækning på løfteansvar.
Liften skal efter endt brug svinges rundt og låses fast på traileren, den er monteret på eller på selve maskinen – herunder svinges liftarmen ind i en parkeret bil – dækning på løfteansvar.

Andre vigtige forsikringer:

 • Biler – vi forsikrer alle biler med ansvar/kasko/fast præmie og fast selvrisiko kr. 5.294
 • Bestyrelsesansvar – kan leveres med ønsket sum og kriminalitetsdækning
 • Netbanksdækning – kan leveres med ønsket sum
 • Professionel rådgiveransvar – vigtig ved beregning/rådgivningsarbejde
 • Cyber forsikring – hackerangreb, der ”lægger” virksomhedens IT drift ned – dækning for genskabelse, rådgivning, løsesum for genåbning af IT-systemet og opstået driftstab i forbindelse med nedbrud.


Kontakt NORTH Forsikringsagentur
– for et uforpligtende tilbud.