Metalfabrikker

Få en totalløsning på forsikringer til Metalfabrikker. Alt på en police – nemt og enkelt.

Landets bedste totalløsning til netop din branche

Ring til os på 25 62 18 84 eller klik herunder for at booke et møde med en af rådgiverne i NORTH Forsikringsagentur.

Brancheaftale til Metalfabrikker

Aftalen indeholder alle virksomhedens forsikringsbehov, som kan være:

 • Bygningsforsikring – produktion, lager og anden udlejning
 • Bygning med all-risk betingelser og alle relevante dækninger
 • Løsøreforsikring med all-risk betingelser
 • Indeks/investeringsklausul 33,3 % på maskiner inventar
 • EDB-kasko – automatisk udvidet med meromkostning og databærer dækning
 • Maskinkasko på produktions- og arbejdsmaskiner – både med ude- og indefra kommende maskinskade
 • Maskindriftstab – 1. risiko sum– (driftstab ved sammenbrud på maskiner)
 • Transportforsikring – både egne biler og ekstern fragt

 

Aftalen er en rammeaftale for smedeværksteder og metalproducenter, hvor præmien er markedets laveste og dækningen markedets bedste. Det skyldes aftalens størrelse og vores mangeårige samarbejde med de forsikringsleverandører, der er valgt som risikobærer på aftalen.

Fokusområdet på en metalproducent er driftstab og ansvarsforsikring, idet det er disse to forsikringer, der kan lukke virksomheden ved den store skade. Fokusområdet bør derfor være på korrekt dækning af driftstab, hvor vi fokuserer meget på både dækningssummen og dækningsperioden.

Erhvervs-/produktansvar bør afsikre alle risici, som virksomheden har:

 • Hvad produceres
 • Forhandles
 • Bearbejdes
 • Monteres
 • Dækningsområde – er der eksport til f.eks. USA/Canada eller kendt reeksport på varer leveret til aftagere udenfor USA/Canada


Vi har Danmarks bedste dækning på ansvarsforsikringen, således at virksomheden undgår problemer, når skaden er opstået.

Vores ansvarsforsikring indeholder som standard:

 • Erhvervs-/produktansvar – sum kr. 15.000.000 pr. forsikringsår – kan udvides efter behov
  Ingrediens/komponent skade og tabs forsikring.
  Behandling/bearbejdning UNDER og EFTER hvervets udførelse – vigtig specielt ved montagearbejde.
  Varetægtsdækning.
  Løfteansvar for arbejdsmaskiner i brug.
 • Hæftelsesansvar for underentreprenører.
 • Varmt arbejde.
 • Retshjælp.
 • Alle arbejdsmaskiner på egen virksomhed er automatisk medforsikret for ansvar (trucks, elstablere m.v.).Mulighed for godkendelse af salgs/leveringsbetingelser hos vores leverandør = dækning, hvis salgs/leveringsbetingelser bliver underkendt ved retssag. 

 

Ansvarsforsikringen er et meget vigtigt fokusområde og nedenfor er anført nogle af de skadetyper, som kan få markant negativ indflydelse på virksomhedens økonomi, såfremt skaden sker:

Virksomheden IKKE forsikret for området USA/Canada – selvom man har kendskab til, at de virksomheder, der produceres til, videreeksporterer til USA/Canada – man ifalder hermed sidestillet ansvar med den virksomhed, der videreeksporterer og har ingen dækning, hvis USA/Canada ikke er medforsikret.

Montagearbejde hos kunder – kun dækning for skader, der påføres det man behandler og bearbejder, hvis man har valgt dækning for behandling/bearbejdning UNDER /EFTER hvervets udførelse

Ingrediens/komponent skade dækning – Eks: Virksomheden leverer en mindre del til en produktionsmaskine på anden virksomhed. Delen er behæftet med fejl og ødelægger maskinen til f.eks. kr. 1.000.000. Der er herefter kun dækning for skaden, når der er tegnet dækningen ingrediens/komponent skade, hvor det her er komponenten, der er leveret som en del af en maskine, der skyld i skaden.

Varetægtsdækning: Dækning for lånt/lejet udstyr og for udstyr/varer, der opbevares for en kunde – f.eks. dækning for skader på opbevarede dyre standseværktøjer tilhørende kunden, man producerer til.

Andre vigtige forsikringer:

 • Biler – vi forsikrer alle biler med ansvar/kasko/fast præmie og fast selvrisiko kr. 5.294
 • Bestyrelsesansvar – kan leveres med ønsket sum og kriminalitetsdækning
 • Netbanksdækning – kan leveres med ønsket sum
 • Professionel rådgiveransvar – vigtig ved beregning/rådgivningsarbejde
 • Cyber forsikring – hackerangreb, der ”lægger” virksomhedens IT drift ned – dækning for genskabelse, rådgivning, løsesum for genåbning af IT-systemet og opstået driftstab i forbindelse med nedbrud.


Kontakt NORTH Forsikringsagentur 
– for et uforpligtende tilbud.