Daginstitutioner

Landets bedste totalløsning på forsikringer til private daginstitutioner. Alt på en police – nemt og enkelt.

Landets bedste totalløsning til netop din branche

Ring til os på 3168 4500 eller klik herunder for at booke et møde med en af ​​rådgiverne i NORTH Forsikringsagentur.

Brancheaftale til private daginstitutioner

Skoleaftalen er lavet til alle former for private skoler og daginstitutioner herunder friskoler, efterskoler, højskoler og andre private skoler samt børnehaver og fritidshjem.

Aftalen henvender sig således udelukkende og målrettet til selvejende skoler og daginstitutioner. Vi har i dag et stort antal skoler i vores skoleaftale og dermed et stort og solidt kendskab til skolernes forsikringsmæssige problematikker og håndtering af skolernes skader.

Aftalen er opstået ud fra en del skolers ønske om et godt alternativ til de muligheder, som skolerne i dag har via egne skoleforeninger og i øvrigt kan opnå på forsikringsmarkedet.

Aftalen er målrettet på skolernes specielle forsikringsbehov, som nedenfor anført:

Bygningsforsikringer – specialdækninger:

 • Fuld all-Risk dækning
 • Bygningsbrand/kasko altid til nyværdi
 • Hærværksdækning inkl. graffiti
 • Glas/sanitet automatisk medforsikret på alle bygninger – UDEN selvrisiko
 • Svamp/insekt forsikring
 • Rørskade/stikledninger – UDEN aldersafskrivning – erstattet af selvrisiko 10 % (dog min. kr. 5.000)
 • Skilte og lysstandere medforsikret
 • Vandspild ved rørskade medforsikret
 • Legepladsdækning – brand, storm, beskadigelse
 • Dækning for lejede affaldscontainere
 • Gratis entreprisedækning indtil kr. 750.000 pr. om/til/nybygning
 • Genhusning efter skade medforsikret
 • Huslejetab altid 24 mdr.


Løsøreforsikring:

 • All-Risk dækning med fuld sum både på bygning og løsøre
 • Underforsikringsgaranti på 25 % af løsøresum pr. skole
 • Transportforsikring – 1. risikosum kr. 100.000 medforsikret
 • Køle/dybfrostdækning efter behov
 • EDB-forsikring – både stationært og bærbart IT på forsikringsstedet, under transport og på hjemmearbejdsplads
 • EDB-meromkostning – medforsikret, når EDB-forsikring er tegnet
 • Driftstab/meromkostning – altid som 1. risiko dækning
 • Driftstab/meromkostning altid 24 mdr.


Erhvervs-/produktansvar:

 • Dækker skolens ansvar og subsidiært elevers ansvar, hvis eleven ingen ansvarsforsikring har selv
 • Retshjælp medforsikret
 • Farlig sport medforsikret – al farlig sport – ingen krav om forældreaccept
 • Søsportsdækning iht. Søfartslovens krav om sum kr. 3.400.000 pr. sejldag/pr. deltager medforsikret
 • Støtteforeningers arbejde medforsikret


Arbejdsskade:

 • Alle skolens funktioner medforsikres med attraktiv præmie pr. person
 • Frivillig medhjælp medforsikres – hjælpere til arrangementer, støtteforenings arbejde mv.


Kollektiv ulykke:

 • Til både elever og ansatte til attraktiv lav præmie pr. person
 • Invaliditet samt dødsdækning
 • Brilleskadedækning efter regning
 • Tandskadedækning efter regning


Rejseforsikring:

 • Målrettet rejseforsikring for ansatte og elever til skolernes udlandsrejser
 • Lav præmie pr. rejsedag


Løntabsforsikring:

 • Forsikring til skolernes ledelse, der ved konkurs ikke dækkes af Lønmodtagernes Garantifond


Netbankstyveri:

 • Få indestående på jeres konti dækket mod hackerangreb


Bestyrelsesansvar:

 • Kr. 5.000.000 inkl. kriminalitetsdækning


Køretøjer:

 • Biler altid med fastpræmie – Alle biltyper og busser – fast selvrisiko kr. 5.294
 • Arbejdsmaskiner mv. – maskinkasko, ansvar og tyveri – dækning efter behov


Psykologisk krisehjælp:

 • Dækker psykologbehandlinger til elever/ansatte ved pludseligt opståede hændelser, hvor akut krisehjælp er nødvendig
 • Beredskabsplan for skolen, så man i ledelsen ved, hvordan man umiddelbart efter håndterer den svære hændelse


Selvrisiko i aftalen:

 • Generel selvrisiko på bygnings/løsøre kr. 5.000
 • Glas/sanitet – UDEN selvrisiko


Ved samarbejde med NORTH Forsikringsagentur varetager vi følgende:

 • Årligt møde og gennemgang af forsikringerne
 • Al skadeanmeldelse, skadebehandling og opfølgning af skader varetages af NORTH Forsikringsagentur
 • Al løbende forsikringsbehov og kontakt varetages af NORTH Forsikringsagentur

Vi fremsender gerne reference fra anden skole i ordningen, hvis dette ønskes inden et møde med os. Kontakt os derom og vi finder reference til skoler indenfor det segment din skole arbejder i.

Kontakt NORTH Forsikringsagentur
– for et uforpligtende og gratis tilbud på jeres skole. Vi kommer gerne og giver jer en gennemgang og en risikoanalyse, således at I får vurderet skolens forsikringsbehov med andre øjne.