Hospice forsikring

Landets bedste totalløsning på forsikringer til hospice. 
Alt på en police – nemt og enkelt.

Landets bedste totalløsning til netop din branche​

Ring til os på 25 62 18 84 eller klik herunder for at booke et møde med en af rådgiverne i NORTH Forsikringsagentur.

Brancheaftale til hospice

NORTH Forsikringsagentur etablerede i 2014 en ny brancheaftale for danske selvejende friplejehjem.

Vi besluttede ud fra et ønske fra både kunder og leverandører at udvide aftalen til også at omfatte øvrige selvejende bosteder.

Når man ikke er et offentligt ejet, men en selvejende forening/institution eller et privatejet bosted overtager man dermed også de risici, der følger med dette.

Nogle af de risici, der er for et bosted, er følgende:

  • Bygningsforsikring– hvordan skal bygningsmassen forsikres og arealer opgøres?
  • Løsøresummer – hvordan opgøres dette og hvad skal medregnes?
  • Driftstab/meromkostning– hvad sker der, hvis f.eks. brand opstår på bostedet – hvad er plan B og hvordan forsikres dette optimalt?
  • Arbejdsskade – hvordan opgøres de ofte mange deltidsansatte? Og hvad skal vi være opmærksom på i forhold til unge under 18 år og elever i praktik?
  • Erhvervs-/produktansvar – hvad er dækningsbehovet og er der taget højde for bostedets risiko ved f.eks. pakning og udlevering af medicin – som bostedet faktisk ifalder behandleransvar for?
  • Cyberforsikring – Den digitale tidsalder har hjulpet bostedet meget, men det har også rykket en risiko med sig. Både risikoen for at miste bostedets driftsdata, bremse driften, samt få bøder og ansvarsproblematikker i forhold til GDPR.

NORTH Forsikringsagentur har lavet en komplet brancheaftale, der indeholder en meget bred og optimal forsikringsdækning, samt tager højde for alle forsikringsmæssige faldgruber. Samtidigt har vi markedets mest attraktive præmie på aftalen.

Vi vil derfor anbefale bosteder i Danmark at få et gratis og uforpligtende tilbud via vores brancheaftale. Vi kommer ud og gennemgår nuværende forsikringer og ser bostedet, hvorefter vi udarbejder behovsanalyse og tilbud, der modsvarer de behov, som bostedet måtte have.

Særlige dækninger i brancheaftalen:

Bygningsforsikringer:
✔ Altid med fuld ALL-Risk dækning.
✔ Skadedyrsdækning.
✔ Huslejetab – altid 24 mdr.
✔ Udvendig hærværksdækning inkl. graffiti medforsikret.
✔ Skilte medforsikret – brand, storm, beskadigelse.
✔ Låse/nøgleomstillingsdækning ved tyveri af nøgler.

Løsøreforsikring:
✔ Altid med fuld ALL-Risk dækning.
✔ Beboers private indbo inkl. cykler.
✔EDB-forsikring – dækker både stationært IT, bærbart IT samt under transport og på hjemmearbejdspladser.
✔ Driftstab/meromkostning – altid i 24 mdr. og som 1. risiko sum.
✔ Køle/dybfrostdækning – standard kr. 25.000 (større sum kan vælges).

Erhvervs-/produktansvar:
✔ Erhvervs-/produktansvar – sum kr. 15.000.000 pr. forsikrings år.
✔ Dækker bostedets ansvar og subsidiært beboers ansvar, hvis beboeren ingen ansvarsforsikring har selv.
✔ Behandleransvar for pakning og udlevering af medicin til beboere.
✔ Støtteforenings ansvar er medforsikret, hvis de under arbejde i bostedets interesse ifalder ansvar for person-/tingsskader påført af støtteforeningens medlemmer.

Arbejdsskade:
✔ Unge under 18 år og elever i praktik.
✔ Ingen opdeling efter alder og køn, som mange selskaber kræver (mindre administrationstungt).

Biler/arbejdsmaskiner:
✔ Alle biler med fast og lav præmie – også billig præmie på minibusser op til 23 pers.
✔ Arbejdsmaskiner – kan forsikres med fuld maskinkasko, tyveri og ansvar til lav attraktiv præmie.

Cyberforsikring:
✔ Kr. 1.000.000 pr. forsikrings år.
✔ GDPR-ansvar

NORTH Forsikringsagentur tilbyder ved indgåelse af aftale følgende:

✔ Årligt forsikringsmøde med gennemgang af forsikringerne.
✔ Al skadeanmeldelse, skadebehandling og opfølgning varetages af NORTH Forsikringsagentur.
✔ Al løbende forsikringsbehov varetages af NORTH Forsikringsagentur.

Vi kommer gerne på jeres bosted og giver jer et gratis og uforpligtende tilbud og efterfølgende præsentation for forstander eller bestyrelse, hvis dette ønskes.

Kontakt NORTH Forsikringsagentur
– vi er sikre på, at vi har den bedste løsning til bosteder i Danmark.