Erhvervsforsikring Danmark bliver til NORTH

Vores vision og mål er stadig den samme. Vi er bare flere til at indfri dem.

Landets bedste totalløsning til netop din branche

Ring til os på 25 62 18 84 eller klik herunder for at booke et møde med en af rådgiverne i NORTH Forsikringsagentur.

Vi vil bryde normen!

I 2008 stillede vi os selv spørgsmålet – Hvad er udfordringen i den danske forsikringsverden?

Igennem mange år har vi set en udvikling, der har øget afstanden fra en forsikringskunde til forsikringsselskabet – en udvikling, der giver kunderne en fornemmelse af manglende service og forståelse for, hvad det er, de netop har behov for.

En anden vigtig ting, som vi har hørt rigtig mange gange er, at en forsikringspolice ikke er det letteste at læse – man bliver rent faktisk lidt træt i øjnene efter kort tid og koncentrationen forsvinder!

Et af de vigtigste krav til et godt samarbejde, er i følge vores kunder, at man nemt kan få fat i den person, man skal bruge. Det skal ikke være en anden, der lige kan hjælpe, det skal være den, man normalt taler med og så skal det ikke være i morgen – men nu!

Mange af vores kunder har igennem mange år haft på fornemmelsen, at et forsikringsselskab i Danmark er lig med mange udfordringer: 
– hvem skal jeg tale med?
hvordan skal jeg få behandlet min skade?
– hvorfor skal jeg vente 15 min. i telefonen bare for at få fat i en person, der ikke kender min situation alligevel?
osv.

De normer ønsker vi at bryde.

Vi udfordrede den traditionelle forsikringsmodel

Vi startede med at spørge en gruppe håndværkere – 70 virksomheder, som var samlet i Herning Murer- og Tømrerforening. Hvad ville de gerne have af ændringer? Vi fik deres oplysninger og der var stor forskel blandt de 70 virksomheder. Nogle var meget interesseret i forsikring, andre mente blot, at der kun skal være det højest nødvendige. De glemte ofte, hvordan de var forsikret og lod det egentlig lidt op til assurandøren, i det selskab de nu var ved, om de var forsikret korrekt. Vi fandt en kæmpe stor forskel i præmie og dækning, hvor nogle betalte 3 x prisen for den samme bilforsikring, eller nogle havde ingen produktansvarsforsikring osv.

Noget var virksomhederne dog fælles om, nemlig ønsket om bedre service, lavere priser og alle ville gerne have bedre dækninger! Så godt så langt.

Så var udfordringen at opfinde et koncept som kunne tilfredsstille denne gruppe af virksomheder. Vi startede med at opsætte et minimum for de dækninger vi ville have. Vi fandt et selskab og vi fik strikket en police sammen og det blev til følgende:

En police der omfatter alle virksomhedens forsikringer, som maksimum fylder 4 sider. Den skal indeholde alt fra forsikringer på bygninger, løsøre, erhvervs- og produktansvar, transport, IT, arbejdsmaskiner osv.

Vi lavede det sådan, at man ikke ringer til selskabet, men direkte til den person man har startet samarbejdet op med. En der ved hvad kunden har af forsikringer og kender kundens tankegang omkring forsikringer. En man kan ringe til og få en personlig og kompetent rådgivning af samt ikke mindst, man har en at tale med omkring sine skader.

Ovenstående historie er blot for at fortælle, hvad det er, vi har bygget vores virksomhed på. Vi har i dag udvidet dette til at være Danmarks største leverandør af forsikring til sports- og idrætscentre samt malere igennem Danske Malermestre. Vi har samme type brancheaftale på friskoler, højskoler og efterskoler, desuden har vi udviklet aftaler for andelsbolig- og ejerforeninger, ejendomme, håndværkere, friplejehjem, metalvirksomheder, bilpuljer osv.

Ens for alle vores brancheaftaler er: Det skal være simpelt, let læseligt og uden lange komplicerede policer. Der skal være god service og tilgængelighed – og så skal priserne være rigtige.