Bygge og anlæg

Landets bedste totalløsning på forsikringer til anlægsgartnere, murer og entreprenører. Alt på en police – nemt og enkelt.

Landets bedste totalløsning til netop din branche

Ring til os på 3168 4500 eller klik herunder for at booke et møde med en af ​​rådgiverne i NORTH Forsikringsagentur.

Brancheaftale for anlægsgartnere, murer- og entreprenør virksomheder i Danmark

Aftalen opstod for 7 år siden ved fælles indkøb af forsikringer for Herning Murermesterforening og Herning Tømrermesterforening, hvor vi ved fælles indkøb for ca. 70 virksomheder fik en meget attraktiv forsikringsløsning både på pris og dækninger til håndværksvirksomhederne. Mesterforeningerne i Herning fik en samlet besparelse på 30 %.

Aftalen er nu blevet til en succesfuld landsdækkende brancheaftale for anlægsgartnere, murer- og entreprenørvirksomheder.

Vi har i aftalen fokuseret meget på en høj forsikringsdækning på specielt erhvervs-/produktansvar, som er enhver håndværksvirksomheds store risiko, idet det er på byggepladserne skaderne opstår.

Aftalen indeholder alle virksomhedens forsikringsbehov, som kan være:

 • Bygningsforsikring – eget værksted/lager, udlejningsejendomme mv.
 • Løsøreforsikring, driftstab, meromkostning – herunder dækning for materialer/værktøj på byggepladsen
 • EDB-forsikring
 • Transportforsikring – dækning for kørselsskader samt indbrud i firmabilerne
 • Biler
 • Arbejdsmaskiner – ansvar/tyveri/maskinkasko – teleskoplifte/læssere, rendegravere mv.
 • Private forsikringer
 • Sundhedsforsikring – firmaets ansatte og evt. ansattes ægtefælle/samlever og børn


Aftalen er i dag en stor brancheaftale, hvor præmierne er markedets laveste og dækningen markedets højeste, hvilket skyldes aftalens størrelse med mange både store og mindre håndværksvirksomheder, der er forsikret i aftalen.

Fokusområder på håndværksvirksomhedernes store risici er hovedsageligt ansvarsforsikringen, der ved større skader og manglende dækning kan lukke en virksomhed. Vi har derfor fokuseret meget på at have Danmarks bedste ansvarsforsikring, hvor man ikke får problemer, når skaden sker.

Vores ansvarsforsikring indeholder:

 • Erhvervs-/produktansvar – sum kr. 15.000.000 pr. forsikrings år
 • Ingrediens/komponent skade og tabsdækning
 • Behandling/bearbejdning EFTER arbejdets udførelse
 • Varetægtsdækning
 • Løfteansvar for arbejdsmaskiner i brug
 • Hæftelsesansvar for underentreprenører
 • Varmt arbejde
 • Graveansvar
 • Forurening og fareafværgelse
 • Beregnings- og rådgiveransvar for egne entreprise

Tilvalg til ansvarsforsikring

 • Behandling/bearbejdning UNDER arbejdets udførelse – kan tilvælges til lav præmie
 • Retshjælp – kan tilvælges til lav præmie

 

Ansvarsforsikring er et meget vigtigt fokusområde og nedenfor er anført nogle af de oftest anmeldte skader, hvor vi ofte ser manglende dækning for skaden:

 • Løfteansvar – en del skader, der påføres bygninger under stationært brug af lifte/læssere – kun dækket, hvis man har løfteansvar medforsikret – Standarddækning i vores Bygge- og Anlægaftale.
 • Varetægtsdækning – dækning for lånt og lejet udstyr udenfor kontraktligt forhold samt dækning for ting, man opbevarer for kunder, leverandører (brand, tyveri og vandskade) – Standarddækning i vores Bygge- og Anlægaftale.
 • Varetægtsdækning, behandling, bearbejdning UNDER arbejdets udførelse – firmaet sætter 2 mand til at bære dyr massiv træbordplade ind fra byggepladsen til monteringsstedet, de taber pladen og den beskadiges – dækkes ikke hos andre selskaber, idet man har taget bordpladen i sin varetægt og ved at bære den ind, har man også startet behandling/bearbejdning og dermed ingen dækning i generel dansk ansvarsforsikring – Standarddækning i vores Bygge- og Anlægaftale.
 • Samme sag med dyr stenplade til kogeø, hvor man løfter den af for at montere skabe eller lign. og pladen knækker – ingen dækning pga. manglende dækning for varetægtsdækning og behandling/bearbejdning i generel dansk ansvarsforsikring – Standarddækning i vores Bygge- og Anlægaftale.
 • Murer laver stænk af mørtel på vinduer under opmuring/pudsning – under afvaskning ridses ruderne – dækkes sjældent i generel danske ansvarsforsikring, da man oftest ikke har behandling/bearbejdningsdækning UNDER arbejdets udførelse medforsikret – Standarddækning i vores Bygge- og Anlægaftale.
 • Gulvvarme dækning – i tilfælde af at murer laver skade på gulvvarmen under arbejdets udførsel, dækkes dette af behandling og bearbejdning UNDER arbejdets udførelse – Standarddækning i vores Bygge- og Anlægaftale.


Løbende Entreprise: 
Til vores bygge- og anlægsvirksomheder – prisen beregnes ud fra antal fuldtidsansatte håndværkere og dækker entrepriser op til kr. 10.000.000 pr. entreprise men KUN virksomhedens eget arbejde.
Dækning for tyveri af byggematerialer er meddækket også under åben himmel på byggepladsen.

Projektansvar: Som totalentreprenør bør du tegne projektansvarsforsikring, som meddækker samtlige rådgivere på samme police for projekteringsfejl.

Biler: Laves med samme lave pris i hele Danmark og samme pris, uanset om man er nystartet eller etableret virksomhed – Se mere her

Arbejdsskade: Vi har Danmarks mest attraktive præmie på arbejdsskade til anlægsgartnere, murer og entreprenører.

Bygnings- og løsøreforsikring: ALL-Risk dækning som standard – meget udvidet dækning i forhold til det normale, der ses på forsikringsmarkedet.

EDB-forsikring: Dækker både stationært og bærebart IT og både på forsikringsstedet, under transport og på hjemmearbejdsplads.

Kontakt NORTH Forsikringsagentur
– og få en snak om hvilke behov og dækningssummer som er relevant for netop jeres virksomhed.