City- og handelsforeninger

Få en totalløsning på forsikring til city- og handelsforeninger. Alt på en police – nemt og enkelt.

Landets bedste totalløsning til netop din branche

Ring til os på 25 62 18 84 eller klik herunder for at booke et møde med en af rådgiverne i NORTH Forsikringsagentur.

Brancheaftale til city- og handelsforeninger

Detailaftalen er en rammeaftale, der henvender sig til handels- og cityforeninger. Præmien er blandt markedets laveste og dækningen markedets bedste. Dette skyldes aftalens størrelse og vores mangeårige samarbejde med de forsikringsleverandører, der er valgt som risikobærer på aftalen.

Detailaftalen til city- og handelsforeninger målrettes butikkernes individuelle forsikringsbehov
Aftalen adskiller sig fra andre selskabers aftaler, ved at vi har mulighed for at skræddersy løsninger til de enkelte butikker, der er medlem af city- og handelsforeningen, da vi erfarer, at der er stor forskel på behov og dækning.

Aftalen er målrettet på butikkernes specielle forsikringsbehov, som nedenfor anført:
Bygningsforsikringer – specialdækninger:
✔ Fuld Allrisk dækning
✔ Hærværksdækning inkl. graffiti – både ude og inde, samt uden synlige tegn på indbrud
✔ Glas/sanitet automatisk medforsikret på alle bygninger – UDEN selvrisiko
✔ Lysreklamer og skilteskader
✔ Rørskade/stikledninger med kun 15 % fast alders afskrivning (Dog min. kr. 5.000)
✔ Bygningsdekoration og udsmykning
✔ Køle/fryseanlæg skade ved påfyldning/aftapning
✔ Skadedyr herunder destruktion, lugtgener og rengøring

Løsøreforsikring:
✔ Fuld Allrisk dækning
✔ Simpelt tyveri – unik for detailaftalen
✔ Frostvarer i køle/fryseanlæg
✔ Skadedyrs skader på løsøre og alm. driftstab
✔ Konfiskation af varer i udlandet – f.eks. på messer eller i sælgers varetægt
✔ 3. mands maskinelt driftsudstyr og sikringsanlæg
✔ Begivenhedstab og meromkostninger

Der benyttes ikke de standardiserede sikringskrav og varegruppeskemaer på denne aftale, blot minimum 20S. Hvilket gør aftalen unik og giver mulighed for at benytte egne sikringssystemer, i stedet for de normale forsikringsgodkendte alarmer tilkoblet en vægter/vagtcentral.

Samarbejde med NORTH Forsikringsagentur
Ved et samarbejde med NORTH Forsikringsagentur får I attraktive priser og vilkår. Desuden varetager vi de løbende forsikringsbehov herunder råd og vejledning samt er behjælpelige ved skadeanmeldelse og opfølgning på skader.

Kontakt NORTH Forsikringsagentur
– for et uforpligtende og gratis tilbud. Vi kommer gerne og giver jer en gennemgang.