Butikskæder

Få en totalløsning på forsikring til butikskæder. Alt på en police – nemt og enkelt

Vi skræddersyer den rette erhvervsforsikring til dig

Ring til os på 25 62 18 84 eller klik herunder for at booke et møde med en af rådgiverne i NORTH Forsikringsagentur.

Brancheaftale til butikskæder

Detailaftalen er en rammeaftale, der henvender sig til butikskæder. Præmien er blandt markedets laveste og dækningen markedets bedste. Dette skyldes aftalens størrelse og vores mangeårige samarbejde med de forsikringsleverandører, der er valgt som risikobærer på aftalen.

Detailaftalen til butikskæder målrettes butikkernes individuelle forsikringsbehov
Aftalen adskiller sig fra andre selskabers aftaler, ved at vi har mulighed for at skræddersy løsninger til de enkelte butikker, der er medlem af butikkæden, da vi erfarer, at der er stor forskel på behov og dækning.

Aftalen er målrettet på detailbutikkernes specielle forsikringsbehov, som nedenfor anført:
Bygningsforsikringer – specialdækninger:
✔ Fuld Allrisk dækning
✔ Hærværksdækning inkl. graffiti – både ude og inde, samt uden synlig tegn på indbrud
✔ Glas/sanitet automatisk medforsikret på alle bygninger – UDEN selvrisiko
✔ Lysreklamer og skilteskader
✔ Rørskade/stikledninger med kun 15 % fast alders afskrivning (Dog min. kr. 5.000)
✔ Bygningsdekoration og udsmykning
✔ Køle/fryseanlæg skade ved påfyldning/aftapning
✔ Skadedyr herunder destruktion, lugtgener og rengøring

Løsøreforsikring:
✔ Fuld Allrisk dækning
✔ Simpelt tyveri og svind dækning – unik for detailaftalen
✔ Frostvarer i køle/fryseanlæg
✔ Skadedyrs skader på løsøre og alm. driftstab
✔ Konfiskation af varer i udlandet – f.eks. på messer eller i sælgers varetægt
✔ 3. mands maskinelt driftsudstyr og sikringsanlæg
✔ Begivenhedstab og meromkostninger

Der benyttes ikke de standardiserede sikringskrav og varegruppeskemaer på denne aftale. Hvilket gør aftalen unik og giver mulighed for at benytte egne sikringssystemer, i stedet for de normale forsikringsgodkendte alarmer tilkoblet en vægter/vagtcentral.

Samarbejde med NORTH Forsikringsagentur
Ved et samarbejde med NORTH Forsikringsagentur får I attraktive priser og vilkår, desuden varetager vi de løbende forsikringsbehov herunder råd og vejledning samt er behjælpelige ved skadeanmeldelse og opfølgning på skader.

Kontakt NORTH Forsikringsagentur 
– for et uforpligtende og gratis tilbud. Vi kommer gerne og giver jer en gennemgang.