Kundeudtalelse

NORTH Forsikringsagentur har samarbejdet med Hodde-Tistrup Hallen

Samarbejdet med Hodde-Tistrup Hallen har medført, at de har fået afdækket deres behov bedst muligt inden for forsikring og risici.

HT Hallen Logo

Om Hodde-Tistrup Hallen

Hodde-Tistrup Hallen er en selvejende institution, som blev indviet 1972 efter en stor lokal arbejdsindsats.

Hodde-Tistrup Hallen er et af Tistrup Bys naturlige mødesteder, og særligt efter at kroen nord for byen lukkede. Hallen bruges således meget som samlingssted, både i det foreningsrelaterede, men også til anden mødevirksomhed.