Ny lov om dagsgebyr

Fra årsskiftet vil du blive opkrævet et dagsgebyr på 250 kr., hvis du ikke har den lovpligtige ansvarsforsikring på din bil og andre motordrevne køretøjer.

Vi skræddersyer den rette erhvervsforsikring til dig

Ring til os på 25 62 18 84 eller klik herunder for at booke et møde med en af rådgiverne i NORTH Forsikringsagentur.

NY lov gældende fra 1. januar 2019

Er der ikke tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring på ens køretøj opkræves et dagsgebyr fra DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring).

Gebyret er på kr. 250,- pr. dag og gælder fra 1. januar 2019.

Som bruger eller ejer af et køretøj uden ansvarsforsikring opkræves gebyret for hver dag, køretøjet ikke er forsikret.

Dagsgebyret er indført ved lov og det er DFIM, der står for opkrævningen hos den registrerede primære bruger af det uforsikrede køretøj.

 

Gæld til DFIM blokerer mulighed for at få en forsikring

Det er ikke muligt at købe en ansvarsforsikring i noget selskab, før man har betalt både dagsgebyrer til DFIM og det man skylder for forsikringen.

Meningen med gebyret er at sikre, at alle motordrevne køretøjer har deres lovpligtige ansvarsforsikring.

 

Læs mere hos DFIM